Παπουσίαση-Ενημέρωση για Προσβασιμότητα Φοιτητών με Αναπηρία 04-04-2019, 11:00, Πα.Δ.Α. 1

Παπουσίαση-Ενημέρωση για Προσβασιμότητα Φοιτητών με Αναπηρία 04-04-2019, 11:00, Πα.Δ.Α. 1

Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ):

“Μοντέλο Υπηρεσιών Υποστήριξης για Φοιτητές με Αναπηρία στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο”

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου,
Αναπληρωτής Καθηγητής & Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, Επικεφαλής της “Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία” του ΕΚΠΑ & Διευθυντής του “Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας”

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019, 11:00-12:00
Συνεδριακό Κέντρο, Πανεπιστημιούπολη 1