Οριστικοποίηση δηλώσεων μαθημάτων & δήλωση συγγραμμάτων

Οριστικοποίηση δηλώσεων μαθημάτων & δήλωση συγγραμμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι να οριστικοποιηθούν οι δηλώσεις όλων των φοιτητών δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία ενέργεια δήλωσης συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ.