Ορισμός Προέδρου Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων του Π.Σ.Φ.

Ορισμός Προέδρου Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων του Π.Σ.Φ.

O Καθηγητής & Πρόεδρος του Τμήματος, Γεώργιος Γιόφτσος επιλέχθηκε από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) και ορίστηκε Πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων (Ι.Ε.Θ.) του Π.Σ.Φ (https://www.psf.org.gr/psf-news-8340.htm ).

Το «Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων του Π.Σ.Φ.», είναι Ν.Π.Ι.Δ σύμφωνα με το άρθρο 119 του Νόμου 4600/2019 και έχει έδρα την Αθήνα, διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Κ.Δ.Σ. για να εκπληρώσει την προαγωγή και την ανάπτυξη της φυσικοθεραπείας ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και την παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης στο κοινωνικό σύνολο.

Στο Ι.Ε.Θ (σύμφωνα με το Νόμο) εκχωρείται, η κατ’ αποκλειστικότητα διαχείριση, προώθηση και πιστοποίηση, του συστήματος διαρκούς επαγγελματικής επιμόρφωσης και έρευνας των φυσικοθεραπευτών και η μοριοδότηση από την επιμόρφωση αυτή.

Το Ι.Ε.Θ έχει σαν σκοπό, την προώθηση και την ενίσχυση της έρευνας και της συμμετοχής των φυσικοθεραπευτών στη Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση (Σ.Ε.Ε.), το συντονισμό και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου της επαγγελματικής τους επιμόρφωσης, την πιστοποίηση των φορέων και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων των φυσικοθεραπευτών και την έγκριση προγραμμάτων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα.