Ορισμός Δ/ντη και Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” για τη 2ετια 2022-2024