Ώρες συνεργασίας μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ με τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας