Ολοκλήρωση περιόδου ενστάσεων για τους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους

Ολοκλήρωση περιόδου ενστάσεων για τους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019-20 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Γ. ΓΙΟΦΤΣΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ