Νέα ανακοίνωση για την ολοκλήρωση του 1ου κύκλου σπουδών