Μέγιστη Διάρκεια Φοίτησης – Μερική Φοίτηση – Διαγραφή

Μέγιστη Διάρκεια Φοίτησης – Μερική Φοίτηση – Διαγραφή

Μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, επισυνάπτουμε προς ενημέρωση των φοιτητών/τριων τις διατάξεις που αναφέρονται στη μέγιστη διάρκεια φοίτησης και την διαγραφή.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ_ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ_ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ