Μαθήματα που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από

Μαθήματα που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από

Τα μαθήματα:

  • Ρευματολογία,
  • Διαγνωστική Απεικόνιση,
  • Φυσιολογία και 
  • Παιδιατρική

δεν μπορούν να ξεκινήσουν από τις 15-10-2018, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και πρόσληψης των υποψηφίων διδακτόρων/διδασκόντων τα μαθήματα αυτά μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.

Θα αναρτηθεί το συντομότερο σχετική ανακοίνωση για την έναρξή τους.