Καλή Χρονιά με Νέα Δημοσίευση Ερευνητικής Εργασίας του ΠΜΣ “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” του Τμήματος σε Διεθνές Περιοδικό

Καλή Χρονιά με Νέα Δημοσίευση Ερευνητικής Εργασίας του ΠΜΣ “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” του Τμήματος σε Διεθνές Περιοδικό

Με την νέα χρονιά, η έρευνα από και πρός την φυσιοθεραπευτική κοινότητα στην Ελλάδα συνεχίζει, ευδοκιμεί και γίνεται εξωστρεφής!!!
Με την ερευνητική ομάδα του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστήμιου Δυτικης Αττικής (ΠΜΣ «Νέες Μέθοδοι τη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας) δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό “Musculoskeletal Science and Practice” https://doi.org/10.1016/j.msksp.2022.102502 μια ενδιαφέρουσα μελέτη καταγραφής των απόψεων, πεποιθήσεων και της κλινικής διαχείρισης της πλάγιας έξω τενοντοπάθειας του αγκώνα (tennis elbow) από φυσικοθεραπευτές/ριες που εργάζονται στην Ελλάδα.
 
Αποτελέσματα:
?  Σε δείγμα 378 φυσικοθεραπευτών
?  Η συντριπτική πλειοψηφία (70.4%–91.5%) χρησιμοποιεί τεκμηριωμένες μεθόδους διάγνωσης με δοκιμές πρόκλησης πόνου.
?  Ένα πολύ μικρό ποσοστό συναδέλφων (6.9%–13%) χρησιμοποιεί έγκυρα εργαλεία αξιολόγησης της ανικανότητας, ποιότητας ζωής κτλ.
?  Η θεραπευτική άσκηση είναι η πρώτη επιλογή θεραπείας (92.6%), ακολουθούμενη από τεχνικές χειροθεραπείας (72%)και συμβουλές (59.5%)
❓  Ένας μεγάλος αριθμός φυσικοθεραπευτών (83.6%) χρησιμοποιεί επιπρόσθετες θεραπείες όπως (ηλεκτροφυσικά μέσα, πάγο κτλ ) που δεν έχουν ερευνητική τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητας τους στους συγκεκριμένους ασθενείς
?‍?  Οι συμμετέχοντες που είχαν παρακολουθήσει μετεκπαιδευτικά προγράμματα είχαν 3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλέξουν τεκμηριωμένες θεραπευτικές τεχνικές.
 
Συμπερασματικά:
Υπάρχει σημαντικό κενό μεταξύ ερευνητικών δεδομένων και κλινικής εφαρμογής στην διαχείριση της πάθησης
?  η καλύτερη και πιο άμεση πρόσβαση στην γνώση και
?  η οργανωτική υποστήριξη από συλλόγους, εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς θα μπορούσε να βοηθήσει στην βελτίωση της διαχείρισης των ασθενών με πλάγια έξω τενοντοπάθεια αγκώνα.