Ημερομηνίες κατάθεσης Διπλωματικής Εργασίας

Ημερομηνίες κατάθεσης Διπλωματικής Εργασίας

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξετασθούν την διπλωματική τους εργασία μετά την εξεταστική Ιουνίου 2023 ή μετά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2023 οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της γραμματείας physio@uniwa.gr ,αίτηση εξέτασης (βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος, χρήσιμα έντυπα), η οποία θα φέρει την ηλεκτρονική υπογραφή του εισηγητή καθώς και την υπογραφή του/της φοιτητή/τριας κατά τις ημερομηνίες 15.6.2023 έως 22.06.2023. Επίσης, θα αναγράφεται στην αίτηση η περίοδος εξέτασης.