Ημερομηνία εξέτασης Διπλωματικής Εργασίας για περίοδο Σεπτεμβρίου 2022-2023

Ημερομηνία εξέτασης Διπλωματικής Εργασίας για περίοδο Σεπτεμβρίου 2022-2023

Η εξέταση των διπλωματικών εργασιών για την περίοδο  Σεπτεμβρίου  ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί   22.09.2023.