Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου για φοιτητές που έχουν υπερβεί το χρόνο σπουδών του τυπικού προγράμματος σπουδών

Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου για φοιτητές που έχουν υπερβεί το χρόνο σπουδών του τυπικού προγράμματος σπουδών

Σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι φοιτητές/τριες που έχουν υπερβεί το χρόνο σπουδών του τυπικού προγράμματος σπουδών, δηλ. είναι τουλάχιστον στο ένατο εξάμηνο και άνω, θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου) κατά την εξεταστική περίοδο αρκεί να έχουν δηλώσει αυτά τα μαθήματα σε κάποια από τις δηλώσεις που έχουν υποβάλλει κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής σ’ αυτές τις εξετάσεις θα ανακοινωθούν πριν την εξεταστική περίοδο.