Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών / Ιούλιος 2023

Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών / Ιούλιος 2023

Η εξέταση των διπλωματικών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος θα γίνει στις 06.07.2023 .