Εργαστήριο Κινησιολογίας-Εμβιομηχανικής Ι

Εργαστήριο Κινησιολογίας-Εμβιομηχανικής Ι

 

Όσοι φοιτητές οφείλουν το συγκεκριμένο εργαστήριο, διότι έχουν αποτύχει στην εξέταση του σε προηγούμενο εξάμηνο σπουδών, πρέπει να εγγραφούν στη εργαστηριακή ΟΜΑΔΑ Γ  στο e-class του μαθήματος όπου θα εισέλθετε με την χρήση του κωδικού ( ο κωδικός είναι : 2019)