Εργαστηριακές ομάδες του μαθήματος «ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»

Εργαστηριακές ομάδες του μαθήματος «ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»

Οι εργαστηριακές ομάδες του συγκεκριμένου μαθήματος για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2023-24 είναι οι ακόλουθες:

Δευτέρα :

          ΟΜΑΔΑ Α 08.00-10.00π.μ

          ΟΜΑΔΑ Β 10.00-12.00μμ

          ΟΜΑΔΑ Γ 12.00-14.00μμ

Τετάρτη:

          ΟΜΑΔΑ Δ 08.00-10.00π.μ

          ΟΜΑΔΑ Ε 10.00-12.00μμ

          ΟΜΑΔΑ ΣΤ 12.00-14.00μμ

Το e-class του μαθήματος για κατανομή των φοιτητών/τριων στις ομάδες θα πραγματοποιηθεί από τον διδάσκοντα από τις 04/10/2023.