Επαναπροσδιορισμός Χρονοδιαγράμματος Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019-Ορθ. Επαν.

Επαναπροσδιορισμός Χρονοδιαγράμματος Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019-Ορθ. Επαν.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πα.Δ.Α. στην συνεδρίασή της με αριθμό 4/19-02-2019 ομόφωνα αποφάσισε να επαναπροσδιορίσει το Χρονοδιάγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018 – 2019 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας ως εξής:

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου : Τρίτη 12 Μαρτίου 2019
Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου : Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019
Αναπλήρωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 έως Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019
Έναρξη εξετάσεων Α΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019
Λήξη εξετάσεων Α΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου : Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019
Έναρξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019
Λήξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019