Ένταξη 4 Νέων Μελών ΔΕΠ στο Ερευνητικό Εργαστήριο Προηγμένης Φυσικοθεραπείας – LAdPhys

Ένταξη 4 Νέων Μελών ΔΕΠ στο Ερευνητικό Εργαστήριο Προηγμένης Φυσικοθεραπείας – LAdPhys

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Μ – Ένταξη στο Ερευνητικό Εργαστήριο LAdPhys

ΠΑΤΣΑΚΗ Ε – Ένταξη στο Ερευνητικό Εργαστήριο LAdPhys

ΧΡΥΣΑΓΗΣ N – Ένταξη στο Ερευνητικό Εργαστήριο LAdPhys

ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ Γ – Ένταξη στο Ερευνητικό Εργαστήριο LAdPhys