Ενημερωτική συνάντηση πρώτου εξαμήνου

Ενημερωτική συνάντηση πρώτου εξαμήνου

Καλούνται οι φοιτητές του 1ου εξαμήνου, την Παρασκευή 14 – 12- 2018 και ώρα 9.30 στην αίθουσα 1, σε ενημερωτική συνάντηση με την Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγήτρια Ειρήνη Γραμματοπούλου και την Προϊσταμένη της Γραμματείας κ. Ε. Ντάλλα.