Ενημέρωση για την έναρξη των μαθημάτων

Ενημέρωση για την έναρξη των μαθημάτων

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να παρακολουθούν σε τακτική βάση τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος σχετικά με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας καθώς δύναται να τροποποιείται μέχρι να οριστικοποιηθούν οι δηλώσεις μαθημάτων.

Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα από 2 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα έχουν πλέον επικαιροποιηθεί σε 3 ώρες ανά εβδομάδα.

Η έναρξη διδασκαλίας των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων «Ρευματολογία» & «Παιδιατρική» θα πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης εντεταλμένων διδασκαλίας (εκπαιδευτικών).

Για την λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων θα ενημερώνεστε από τις ανακοινώσεις των διδασκόντων μέσω του eclass.

 Καλή ακαδημαϊκή χρονιά.