Ενδεικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας εαρινού εξαμήνου 2023-4

Ενδεικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας εαρινού εξαμήνου 2023-4

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟ 2023-2024

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι εργαστηριακές ομάδες στο eclass θα ενεργοποιηθούν την Τετάρτη 6/3/2024

Οι εργαστηριακές ομάδες της κλινικής εκπαίδευσης θα ενεργοποιηθούν την Παρασκευή 1/3/2024.

Όσοι φοιτητές/τριες θα παρακολουθήσουν κλινική εκπαίδευση τις ημέρες Τρίτη & Τετάρτη, και πρέπει να παρακολουθήσουν και εργαστηριακά μαθήματα του 6ου εξαμ, θα τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα στις ακόλουθες ομάδες:

  • ΑΘΛΗΤΙΚΗ Φ/Θ: ΤΕΤΑΡΤΗ 2-4
  • Φ/θ σε ΝΠΕ: ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6
  • ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΣΥΜΒ Φ/Θ: ΠΕΜΠΤΗ: 2-4