Έναρξη μαθημάτων με διδάσκοντες ακαδημαϊκούς υποτρόφους

Έναρξη μαθημάτων με διδάσκοντες ακαδημαϊκούς υποτρόφους

Από Τρίτη 03-03-2020 θα ξεκινήσουν να λειτουργούν τα μαθήματα (Θεωρίες και Εργαστήρια) με διδάσκοντες ακαδημαϊκούς υποτρόφους