Έναρξη μαθημάτων – Εργαστηρίων & Κλινικής Εκπαίδευσης