Έναρξη μαθημάτων Διαγνωστικής Απεικόνισης και Ρευματολογίας

Έναρξη μαθημάτων Διαγνωστικής Απεικόνισης και Ρευματολογίας

Τα μαθήματα της Ρευματολογίας και της Διαγνωστικής Απεικόνισης θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Η Διαγνωστική Απεικόνιση άλλαξε ώρα: Πέμπτη 13-15 μμ 

Η Φυσιολογία εκκρεμεί λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΕΣΠΑ “Απόκτηση ακαδημαΙκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους  διδακτορικού 2018-2019”