Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου

Με απόφαση της Συγκλήτου ορίστηκε (23/09/2019) η έναρξη του χειμερινού εξαμήνου στις 07-09-2019