Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΣΕΥΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 2023-25