Εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου «Προηγμένης Φυσικοθεραπείας L.Ad.Phys.”

Εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου «Προηγμένης Φυσικοθεραπείας L.Ad.Phys.”

Σας γνωρίζουμε ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία με το σύστημα «ΖΕΥΣ» για την εκλογή Δ/ντη του εργαστηρίου «Προηγμένης Φυσικοθεραπείας-L.Ad.Phys”, ολοκληρώθηκε χωρίς να παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα.

Από τους δεκαπέντε (15) εκλέκτορες – μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, συμμετείχαν και ψήφισαν δέκα (10) μέλη Δ.Ε.Π.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με την ηλεκτρονική καταμέτρηση που έκανε το σύστημα «ΖΕΥΣ», και το οποίο επισυνάπτεται, είναι:

  • ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε δέκα (10) ψήφους
  • ΛΕΥΚΟ κανένα

 Συνεπώς, Διευθυντής του εργαστηρίου «Προηγμένης Φυσικοθεραπείας-L.Ad.Phys” εκλέχθηκε ο κ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Επ. Καθηγητής με θητεία τριών (3) ετών, με ημερομηνία έναρξης της θητείας την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Τμήματος

Γ.Γιόφτσος

 

Εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Προηγμένης Φυσικοθεραπείας L.Ad.Phys