Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Προηγμένης Φυσικοθεραπείας Τμήματος Φυσικοθεραπείας της ΣΕΥΠ Του ΠΑΔΑ