Εγγραφές στο μάθημα της Κλινικής Εκπαίδευσης στη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία Εαρινού 2024 από 16-02-24 **ΕΠΕΙΓΟΝ**

Εγγραφές στο μάθημα της Κλινικής Εκπαίδευσης στη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία Εαρινού 2024 από 16-02-24 **ΕΠΕΙΓΟΝ**

 
 
Καλούνται οι φοιτητές, που πληρούν τις προϋποθέσεις (τυπικό Στ΄Εξάμηνο και ολοκλήρωση προαπαιτούμενου μαθήματος), να εγγραφούν άμεσα στο eclass του μαθήματος “Κλινική Εκπαίδευση στη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία” για το Εαρινό Εξάμηνο 2024.
Οι εγγραφές στο μάθημα θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 16-2-2024.