Δράση “ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Ενημέρωση, Αξιολόγηση, Παρέμβαση” του ΠΜΣ “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” στις 2.6.24

Δράση “ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Ενημέρωση, Αξιολόγηση, Παρέμβαση” του ΠΜΣ “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” στις 2.6.24