Δημόσια παρουσίαση Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Δρ. Δημακόπουλου Ρήγα-Ανακοινοποίηση στο Ορθό