Διεξαγωγή Μαθήματος «Αρχές Διοίκησης στις Επιστήμες Υγείας»   

Διεξαγωγή Μαθήματος «Αρχές Διοίκησης στις Επιστήμες Υγείας»   

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό 2 ώρες, Η’ εξάμηνο σπουδών)

 Oι φοιτητές του τμήματος φυσικοθεραπείας που έχουν δηλώσει το μάθημα του        Η’ εξαμήνου:

 «ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑ» (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό 2 ώρες) μπορούν να το παρακολουθούν στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a48fedea54e6b412291dad966c714e850%40thread.tacv2/1584121986676?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%2238b2ff0c-7254-420d-b0f7-7b6483455e85%22%7d

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα στις 11:30 π.μ.

Το μάθημα ονομάζεται Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και διατίθεται από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Διδάσκουσα: Ασπασία Γούλα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια.

Στο e-class θα βρείτε τις  διαφάνειες του μαθήματος που θα σας  βοηθήσουν στην κατανόησή του. (https://eclass.uniwa.gr/courses/DMYP139/)