Διαγνωστική Απεικόνιση – Εξεταστική (3/7/23, 12.00-14.00)

Διαγνωστική Απεικόνιση – Εξεταστική (3/7/23, 12.00-14.00)

Διευκρινίζεται ότι το μάθημα “Διαγνωστική Απεικόνιση” θα δοθεί την προκαθορισμένη ημέρα (3/7/2023) στο Αμφιθέατρο Λύτρας, μεταξύ 12.00 κ 14.00.