Ανώτατη διάρκεια φοίτησης-Μερική φοίτηση-Διαγραφές