Διαδικτυακή προφορική συνέντευξη για αξιολόγηση αιτήσεων για Πρακτική μέσω Erasmus+

Διαδικτυακή προφορική συνέντευξη για αξιολόγηση αιτήσεων για Πρακτική μέσω Erasmus+

Οι  φοιτητές που έκαναν αίτηση για Πρακτική μέσω Erasmus+  καλούνται  σε προφορική συνέντευξη, στις 13/11/23, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00πμ  διαδικτυακά μέσω MS Teams.

Θα  σταλεί  ο  σύνδεσμος.

Η ακαδημαϊκή υπεύθυνη Erasmus

Δάφνη  Μπακαλίδου