Αξιολόγηση των Προπτυχιακών Μαθημάτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας για το τρέχον εξάμηνο.

Αξιολόγηση των Προπτυχιακών Μαθημάτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας για το τρέχον εξάμηνο.

Την επόμενη εβδομάδα (20-05 έως 24-05) θα διεξαχθεί η αξιολόγηση των Προπτυχιακών Μαθημάτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας.

Για τον σκοπό αυτό, καλούνται όλοι οι φοιτητές του Τμήματος να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο που θα διανέμεται στη διάρκεια διεξαγωγής του κάθε μαθήματος.

Η αποτύπωση του επιπέδου των Προπτυχιακών σπουδών του Τμήματός μας είναι πολύ σημαντική για τη συνολική αξιολόγηση του Πανεπιστημίου μας.