Αποτελέσματα Κατατακτηρίων εξετάσεων 2018-2019

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων εξετάσεων 2018-2019

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2018 2019

Η επιτροπή κατατάξεων διαπίστωσε ότι στην 13 θέση κατάταξης έχουν ισοβαθμήσει 2  υποψήφιοι. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2 της Υ.Α. 3185/16-12-2013 Φ1/192329/Β3 και το γεγονός ότι στο πρόγραμμα σπουδών και των δύο αναφερόμενων υποψηφίων δεν περιλαμβάνονται συναφή μαθήματα με το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, πραγματοποιήθηκε κλήρωση όπως προβλέπεται από την παραπάνω Υ.Α. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης, την 13η θέση κατάταξης κατέλαβε η κα. Αντωνακάκη Μαρίνα.

Επιτυχόντες στις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2018 2019