Αποτελέσματα ελέγχου δικαιολογητικών μετεγγραφής μετακίνησης στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πα.Δ.Α. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Αποτελέσματα ελέγχου δικαιολογητικών μετεγγραφής μετακίνησης στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πα.Δ.Α. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Πα.Δ.Α. ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ EΤΟΣ 2022-23