Αναστέλλεται η Πρακτική Άσκηση από 7 έως και 30 Νοεμβρίου 2020

Αναστέλλεται η Πρακτική Άσκηση από 7 έως και 30 Νοεμβρίου 2020

Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε το έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας κ. Διγαλάκη, σχετικά με την αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020.
Ήδη έχει βγει σχετική ανακοίνωση στο website της πρακτικής https://praktiki.uniwa.gr/nea/anastelletai-i-praktiki-askisi-apo-7-eos-kai-30-noemvrioy-2020/
 
Συγκεκριμένα:

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 320/7-11-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)» και ΑΔΑ ΡΩΣΧ46ΜΤΛαναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 7 έως και 30 Νοεμβρίου 2020.

Συνεπώς, διακόπτονται οι πρακτικές ασκήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει και δεν ξεκινά καμία νέα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020.