Ανάρτηση αποτελεσμάτων Tμήματος Φυσικοθεραπείας για Πρακτική Άσκηση

Ανάρτηση αποτελεσμάτων Tμήματος Φυσικοθεραπείας για Πρακτική Άσκηση

Το link με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας για την Πρακτική Άσκηση είναι:
 
 
Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης