Ανανέωση Εγγραφής-Δηλώσεων Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022-2023

Ανανέωση Εγγραφής-Δηλώσεων Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022-2023

Οι δηλώσεις μαθημάτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΠΑ.Δ.Α θα πραγματοποιηθούν την περίοδο από 21.10.2022 έως και 31.10.2022.

Για τους/τις φοιτητές/τριες του 1ου εξαμήνου σπουδών δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης μαθημάτων. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί από την Γραμματεία.

Παράκληση οι πρωτοετείς  φοιτητές την περίοδο των δηλώσεων να μην παρέμβουν στη δήλωση τους.

Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές από το Β΄ έως και το Ζ΄ εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν έως και 38 διδακτικές ώρες.

Το όριο ωρών για τους φοιτητές του Η΄ εξαμήνου καθορίζεται στις 56 εφόσον ο φοιτητής επιλέξει την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης και 38 εφόσον δεν επιλέξει την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης.

 Οι φοιτητές του πτυχίου (από 9ο εξάμηνο και μετά) μέχρι 52 ώρες.

Οι φοιτητές που γράφονται στο  eclass για την διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να έχουν δηλώσει και το αντίστοιχο μάθημα στο φοιτητολόγιο. Φοιτητής που έχει πραγματοποιήσει εγγραφή μόνο στο eclass και όχι στο φοιτητολόγιο δεν μπορεί να λάβει βαθμολογία του μαθήματος.

Οι φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν κύκλο σπουδών Τ.Ε.Ι. θα πρέπει στις δηλώσεις τους να επιλέξουν μαθήματα μέσα από το ισχύον πρόγραμμα σπουδών ΠΑ.Δ.Α., σύμφωνα με τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων που έχουν αποφασιστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Σε περίπτωση που υπερβείτε τις προβλεπόμενες ώρες (όπως ορίσθηκαν με αποφάσεις της Συγκλήτου και προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου) η δήλωση σας καταχωρείται στις πρόχειρες και δεν γίνεται αποδεκτή από το μηχανογραφικό σύστημα. Προσοχή μπορεί να σας επιτρέψει το σύστημα τη δήλωση περισσοτέρων ωρών αλλά αυτή καταχωρείται  αυτόματα ως δήλωση με πρόβλημα.

Σημειώνουμε ότι:

  • Ισχύουν οι αλυσίδες
  • Όλοι οι φοιτητές να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση και να κρατήσουν αντίγραφο αυτής, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις.