Ανακοίνωση ορκωμοσίας Ιουνίου 2021

Ανακοίνωση ορκωμοσίας Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 24.06.2021 ημέρα Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί ορκωμοσία διαδικτυακά για τους απόφοιτους του Τμήματος Φυσικοθεραπείας που έχουν καταθέσει αίτηση και έχουν παραλάβει βεβαίωση περάτωσης η οποία είναι υποχρεωτική.

Όσοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία της 24ης Ιουνίου 2021 να το γνωστοποιήσουν στο email της γραμματείας physio@uniwa.gr μέχρι 15.06.2021 προκειμένου να συμπεριληφθούν στην επόμενη ορκωμοσία.

Ο σύνδεσμος για να συνδεθείτε για την ορκωμοσία θα σας αποσταλεί στο Ιδρυματικό σας email.

Τα πτυχία θα σας αποσταλούν στην ταχυδρομική σας διεύθυνση την οποία θα μας αποστείλετε μετά το πέρας της ορκωμοσίας στο email της γραμματείας physio@uniwa.gr και αφού διασταυρωθεί η συμμετοχή σας σε αυτή.