Ανακοίνωση Κατατάξεων 2021-22

Ανακοίνωση Κατατάξεων 2021-22

Οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 να στείλουν  ταχυδρομικά  για την εγγραφή τους από 10.02.2022  έως 16.02.2022 προσκομίζοντας

  • Αίτηση 1ης εγγραφής
  • Υπεύθυνη Δήλωση
  • φωτοτυπία  ταυτότητας 
  • 1 φωτογραφία

Όσοι επιθυμούν απαλλαγή από μαθήματα από το Τμήμα προέλευσης τους θα αποστείλουν αίτηση, αναλυτική βαθμολογία και το περίγραμμα των μαθημάτων σφραγισμένο από το Τμήμα προέλευσης.

Αιτήσεις απαλλαγών δεν θα γίνουν δεκτές σε μεταγενέστερο διάστημα.