Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων ορκωμοσίας

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων ορκωμοσίας

  Όσοι φοιτητές έχουν τελειώσει όλες τις απαιτούμενες από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών  υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου Τμήματος Φυσικοθεραπείας και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην επόμενη ορκωμοσία  θα πρέπει :

  1. Να συμπληρώσουν την αίτηση ορκωμοσίας  Αίτηση ορκωμοσίας ΦΘ
  2. Να συμπληρώσουν την Υ/Δ                                Υπεύθυνη Δήλωση για ορκωμοσια   και
  3. Να καταθέσουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα.

 

Όλα μαζί τα παραπάνω θα αποστέλλονται  με το ταχυδρομείο στη Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Αγίου Σπυρίδωνος 28

ΑΙΓΑΛΕΩ

Τ.Κ 12243