Ανακοίνωση για την Κλινική Εκπαίδευση χειμερ. εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-4

Ανακοίνωση για την Κλινική Εκπαίδευση χειμερ. εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-4

Φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδ. Έτους 2023-24 το μάθημα
        «ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»
είτε το μάθημα
        «ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»

ΟΦΕΙΛΟΥΝ να ενταχθούν στο e-class του αντίστοιχου μαθήματος μέχρι τις 15/09/2023