Ανακοίνωση για Πρωτοετείς Φοιτητές

Ανακοίνωση για Πρωτοετείς Φοιτητές

Στον επισυναπτόμενο πίνακα είναι η κατανομή των πρωτοετών φοιτητών (σύμφωνα με τον αριθμό μητρώου τους) ανά Σύμβουλο Σπουδών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου του Τμήματος, οι φοιτητές/τριες θα κληθούν από τον σύμβουλο τους σε προσωπική επικοινωνία για ενημέρωση σε θέματα σπουδών.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδ έτους 2021 22