Ανακοίνωση για μη πραγματοποίηση Ακαδημαϊκών, Διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του ΠΑ.Δ.Α

Ανακοίνωση για μη πραγματοποίηση Ακαδημαϊκών, Διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του ΠΑ.Δ.Α

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ανακοινώνεται ότι από την  Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019, και ώρα 17:00 έως και την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019, δε θα πραγματοποιηθούν οι ακαδημαϊκές, διοικητικές και λοιπές δραστηριότητες του ΠΑ.Δ.Α.

Οι Πρυτανικές Αρχές