Ανακοίνωση για φοιτητές με αναπηρία

Ανακοίνωση για φοιτητές με αναπηρία

  Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας που δικαιούνται υποστήριξης στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρακαλούνται
να έρθουν σε επαφή, μέσω email, με τη Σύμβουλο καθηγήτρια ΦμΕΑ Δάφνη Μπακαλίδου, Αν. Καθηγήτρια, (dbakalid@uniwa.gr), ή με την
αναπληρώτρια Σύμβουλο καθηγήτρια ΦμΕΑ Αικατερίνη Κομπότη, Λέκτορα Εφαρμογών (akompoti@uniwa.gr).
Η καθηγήτρια σύμβουλος ΦμεΑ
Η αναπληρώτρια καθηγήτρια σύμβουλος ΦμεΑ