Ανακοίνωση για φοιτητές με αναπηρία (σχετικά με την εξεταστική Φεβρουαρίου 2024)

Ανακοίνωση για φοιτητές με αναπηρία (σχετικά με την εξεταστική Φεβρουαρίου 2024)

   Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας  που δικαιούνται υποστήριξης στην εκπαιδευτική διαδικασία της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου 2024,  παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή, μέσω email, μέχρι τις 31/1/2024  με τη Σύμβουλο καθηγήτρια ΦμΕΑ Δάφνη Μπακαλίδου, Καθηγήτρια, (dbakalid@uniwa.gr), ή με τον αναπληρωτή  Σύμβουλο καθηγητή ΦμΕΑ, Δημήτριο Στασινόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή   (dstasinopoulos@uniwa.gr), αναφέροντας:

  1. Τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν, τους αντίστοιχους διδάσκοντες και τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες εξέτασης.
  2. Την ειδική υποστήριξη ή βοήθεια που δικαιούνται και επιθυμούν λόγω ειδικής δυσκολίας (προφορική ή γραπτή εξέταση)

Η καθηγήτρια σύμβουλος ΦμεΑ

Ο αναπληρωτής  καθηγητής σύμβουλος ΦμεΑ