Ανακοίνωση δηλώσεων μαθημάτων

Ανακοίνωση δηλώσεων μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από απόφαση της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, οι δηλώσεις μαθημάτων δύναται να παραταθούν έως και 31.10.2021.